» »стина сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит»йного корџта

» »стина сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит≈йного корџта
»стина сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит»йского корџта
» »стина сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит»йского корџта
» »стина тоже сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит»йского корџта
» »стина мо€  тоже сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит»йского корџта

                <<  ѕлатон мне друг,
                а »стина - подруга: 
                приятнее любќго руга,
                подруга ж мне -дмуша друга!>>

»стина сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит»йского корџта
» »стина сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит»йского корџта
» »стина тоже сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит»йского корџта
» »стина мо€  тоже сокрџта на ƒЌ≈ разбитого жит»йского корџта

                ***

»стина сокрџта на ƒЌ≈ разбитого корџта
» »стина сокрџта на ƒЌ≈ разбитого корџта
» »стина тоже сокрџта на ƒЌ≈ разбитого корџта
» »стина мо€  тоже сокрџта на ƒЌ≈ разбитого корџта

            ***

        я ж - прќшу пробјченн€ - за мо≈ нэбјченн€,
        та помылкџ-ош»бки - малЁньки та ш»бки!
        Ѕо ж € не мќжу текст —¬I… пере¬I–ити -
        наќщупь, навпомаыкџ!
        “а й нећј людЌй - щоб менI допомогт»!
        ј в гќлову ж - ЋI«уть думкџ - та ще й такI-с€кI!
        ј д”мкјми ж - трЁба пожилџтысь -
        бо ж - Ќ» уды мэн» д»тџтысь:
        бо ж ƒ”ћ у мэн» - нэ просто навивјють та всэляють, -
        ƒ”ћ » ж мэнI ÷I (та i не тIлькы ÷I - усI) -
       в гќлову, в мозќк встомляють, всiлляють, —»Ћою  всилляють,
       в “IЋо - в у—Ё ж TIЋo “Ё - втiляють!
      ¬,». рыленко: ƒон≈цьк: 03.04.2019


–ецензии