Храни в плошке

02.05.19

Храни в плошке

Битва роскошна,
Не кричи в ей истошно.
Драгоценности храни в плошке,
Покрытой водой.... 


Рецензии