У коси jоj цвет. В косе ее цветок

Искрице

Убава мома
у башту поранила.
У коси јој цвет.


Препев: Софија Измајлова

Красивая девушка
в саду с ранья
в косе ее цветок


Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии