То ли тьма, то ли свет...

То ли тьма, то ли свет…
То ли жизнь, то ли смерть;
То ли день, то ли сон;
То ли крик, то ли стон;
То ли шанс, то ли месть;
То ли страх, то ли лесть;
То ли сказ, то ли быль;
То ли жесть, то ли пыль.
То ли рай, то ли крест;
То ли нет, то ли есть;
То ли ночь, то ли день;
То ли труд, то ли лень;
То ли здесь, то ли там;
То ли мне, то ли вам;
То ли да, то ли нет;
То ли тьма, то ли свет.


Рецензии