Стерва

-------- автор неизвестен --------
То я нежна, то я строга,
То снова бью по хрупким нервам!
Носить табличку я должна...
Опасно, перед вами СТЕРВА!


               ЭПИГРАММА
------------ от автора ------------
То ли умна, то ли хитра,
И бьёт по слабостям, и первой.
Бронежилет носи с утра!
- И носит, ведь она же СТЕРВА!


Рецензии